Pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują energię ze złóż geologicznych, z wód gruntowych, z paneli słonecznych

lub bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. W zależności od warunków usytuowania terenu i geologii

zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie umożliwiające zoptymalizowanie kosztów utrzymania instalacji.